Kristus - et Portræt


Beskrivelse af Project:
Jeg har valgt at lave et portræt af Kristus. Hvordan laver man et godt portræt af en mand som har betydet så meget for menneskeheden siden?. Jeg har valgt at lave eet reelt ansigts portræt, og udover dette har jeg udvalgt nogle situationer fra Kristi liv, opdelt i 4 kategorier, 1) begyndelsen og enden, 2) lidelsen, 3) lignelser, 4) gerninger; som jeg har valgt at afbillede.
Der bliver 12 portrætter ialt. 11 situationer i Kristi liv, og så det ene ansigts portræt. Nogle portætter er små, andre er store, nogle er af lærred, på træramme, andre lærred på papplade, og andre igen spånplade. Faconen på portrætterne er også forskellige.
Alle portrætter har en symbolsk betydning af den ene eller anden art, og alle portrætter har et princip man kan tilegne sig.
Den stil jeg har valgt at bruge er primært at al handling skal foregå i kanterne af portrættet. Det betyder at ikke alt er 'fanget' i portrættet men blot et lille 'udsnit' der lige nøjagtigt er nok til at man ved hvilken situation det drejer sig om, og så skal man selv erindre sig resten.
Nogle af malerierne er meget detaljerede og fint malede, mens andre er mere grove i stilen. Nogle har mørke farver, andre svage, andre klare og stærke farver.
Men Primært har jeg arbejdet med Ekspressionisme og Naivisme.

Dagbog til projectet

Skriftsted
Matt 3:13-17
13 Da kommer Jesus fra Galilæa til Jordan til Johannes for at døbes af ham.
14 Men Johannes vilde formene ham det og sagde: 'Jeg trænger til at døbes af dig, og du kommer til mig!'
15 Men Jesus svarede og sagde til ham: 'Tilsted det nu; thi således sømmer det sig for os at fuldkomme al Retfærdighed.' Da tilsteder han ham det.
16 Men da Jesus var bleven døbt, steg han straks op af Vandet, og se, Himlene åbnedes for ham, og han så Guds Ånd dale ned som en Due og komme over ham.
17 Og se, der kom en Røst fra Himlene, som sagde: 'Denne er min Søn, den elskede, i hvem jeg har Velbehag.'

Symbolsk betydning
Den symbolske betydning i dette billede er, at selvom Kristus var ren, og man normalt skal døbes til syndernes forladelse, så er dåben også 'porten' man går igennem for at komme ind i himmelen, og den skulle selv Kristus gå igennem. Samtidigt har jeg valgt at sætte Helligånden vist som en due, som beskrevet i skriften.

Hvorfor dette portræt?
Dette portræt er med, fordi Kristi dåb fakisk er begyndelsen på hans 'virke' blandt os. Det er et vigtigt punkt i hans liv, og har rent faktisk en stor symbolsk værdi. Samtidigt synes jeg at det kunne blive et rigtig flot portræt. Da jeg havde valgt at lave et af punkterne i hans virke symbolsk 'begyndelsen og enden' kunne jeg sføli have valgt hans fødsel som begyndelsen, men jeg valgte hans dåb, da dette er hans 'åndelige' fødsel hvis man kan sige det sådan.

Stilart mm.
Kategori: Begyndelsen og Enden
Stil: Symbolisme / Naivisme / Ekspressionisme

Process
Jeg startede med at lave et lille portræt, nærmest som en prøve til det planlagt store. Det gik rigtig godt, og farverne blev rigtig gode. Det lykkedes mig også rigtig godt at få malet duen, der nok var min største bekymring fra starten. Jeg arbejdede også en del med hans skæg og hår, da det jo skulle se ud somom han kommer op af vandet, så noget af hans hårvækst er endnu under vandet.

Dette billede er taget ud af projectet, idet det blot er en kladde på det store portræt med samme motiv.

Skriftsted | Symbolsk betydning | Hvorfor Dette portræt? | Stilart mm. | Process

Skriftsted
Matt 27:27-31
27 Da toge Landshøvdingens Stridsmænd Jesus med sig ind i Borgen og samlede hele Vagtafdelingen omkring ham.
28 Og de afklædte ham og kastede en Skarlagens Kappe om ham.
29 Og de flettede en Krone af Torne og satte den på hans Hoved og gave ham et Rør i hans højre Hånd; og de faldt på Knæ for ham og spottede ham og sagde: 'Hil være dig, du Jødernes Konge!'
30 Og de spyttede på ham og toge Røret og sloge ham på Hovedet.
31 Og da de havde spottet ham, toge de Kappen af ham og iførte ham hans egne Klæder og førte ham hen for at korsfæste ham.

Symbolsk betydning
Jeg har valgt kun at vise tornekronen, samt korset i baggrunden, og udelade kappen. Man husker nok beretningen ud fra tornekronen og korset. Dette portræt symboliserer pinsel, men også død. Det symboliserer hvad Kristus måtte gennemgå for vores skyld.

Hvorfor dette portræt?
Dette portræt valgte jeg fremfor at lave et hvor Kristus hænger på korset. Hans død er et af de portrætter der netop også er et must, hvis man laver et bredt portræt af Kristus, og beskriver hans lidelse, men jeg ønskede ikke at lave et hvor han hang på korset, derfor valgte jeg denne præ scene istedet, hvor der bestemt også er uendelig meget lidelse i.

Stilart mm.
Kategori: Lidelsen
Stil: Symbolisme / Ekspressionisme / Naivisme

Process
Jeg har forsøgt at få smerten frem ved at tegne blodet der ridsler ned langs hans pande, og tornekronen har jeg valgt at lave helt sort, fordi den også for mig et eller andet sted symboliserer død og smerte.

Skriftsted | Symbolsk betydning | Hvorfor Dette portræt? | Stilart mm. | Process

Skriftsted
Lukas 22:39-45
39 Og han gik ud og gik efter sin Sædvane til Oliebjerget; men også Disciplene fulgte ham.
40 Men da han kom til Stedet, sagde han til dem: 'Beder om ikke at falde i Fristelse.'
41 Og han rev sig løs fra dem, så meget som et Stenkast, og faldt på Knæ, bad og sagde:
42 'Fader, vilde du dog tage denne Kalk fra mig! dog ske ikke min Villie, men din!'
43 Men en Engel fra Himmelen viste sig for ham og styrkede ham.
44 Og da han var i Dødsangst, bad han heftigere; men hans Sved blev som Blodsdråber, der faldt ned på Jorden.
45 Og da han stod op fra Bønnen og kom til Disciplene, fandt han dem sovende af Bedrøvelse.

Symbolsk betydning
Her er symbolikken, at det er netop her, hvor Kristus påtager sig vore synder, det er her han lider, for at de som tror på ham. Jeg har ikke malet englen ind direkte på billedet, men lyset der skinner fra englen på træets blade, og træet og omgivelserne, har jeg malet. Derfor er træets blade gule. Jeg har valgt at male kristus med en meget mørk farve her, for at symbolisere de synder han påtog sig.

Hvorfor dette portræt?
Dette er også et essentielt portræt af Kristi lidelse, der absolut måtte med.

Stilart mm.
Kategori: Lidelsen
Stil: Symbolisme / Ekspressionisme

Process
Dette portræt har haft en lidt længere process, idet jeg først havde malet blot hans pande og hånd ovenpå stenen, men det var besværligt at se at det reelt var en pande og en hånd, så derfor valgte jeg at rette portrættet til, og male lidt af hans øje og næseryg med også så man ikke var i tvivl. Jeg malede så ham noget mørkere i løden end fra start, netop for at symbolisere den smerte som han gennemgik.

Skriftsted | Symbolsk betydning | Hvorfor Dette portræt? | Stilart mm. | Process

Skriftsted
Matt. 26:47-50
47 Og medens han endnu talte, se, da kom Judas, en af de tolv, og med ham en stor Skare, med Sværd og Knipler, fra Ypperstepræsterne og Folkets Ældste.
48 Men han, som forrådte ham, havde givet dem et Tegn og sagt: 'Den, som jeg kysser, ham er det; griber ham!'
49 Og han trådte straks hen til Jesus og sagde: 'Hil være dig, Rabbi!' og kyssede ham.
50 Men Jesus sagde til ham: 'Ven, hvorfor kommer du her?' Da trådte de til og lagde Hånd på Jesus og grebe ham.

Symbolsk betydning
Her er det judas kysset. Jeg har gerne ville symbolisere at det ikke blot var kysset der forrådte Jesus, men også den sorg og tragedie det var for begge mænds liv. Judas der ikke reelt var klar over hvad det var han gjorde før det var forsent, og derefter fortrød bitterligt så meget at han hængte sig selv i sorg. ved siden af det Kristus, der var bedrøvet over at blive forrådt, af en der elskede ham, men han udholdt det fordi han vidste at det var Guds vilje, og at dette var tiden. Han vidste at Judas blot var en brik i puslespillet, men alligevel sørgede han, fordi han netop godt vidste hvad konsekvensen ville blive.

Hvorfor dette portræt?
Dette portræt har jeg udvalgt fordi jeg synes at det for det første er vigtigt at vi forstår at Judas var en af Kristi følgere, på godt og ondt, ligesom de andre, og ligesom vi er det idag. Det er også vigtigt at forstå at han ikke var en djævel med horn i panden, men et ufuldkomment menneske, ligesom du og jeg. Hverken mere eller mindre. Samtidigt var dette et vigtigt punkt i Jesu lidelse. Han vidste at han skulle forrådes, og han vidste af hvem. Han vidste at det måtte være således, og alligevel voldte det ham en stor sorg. Dette er derfor også et meget intenst billede på hans lidelse.

Stilart mm.
Kategori: Lidelsen
Stil: Symbolisme / Ekspressionisme / Naivisme

Process
Jeg startede med at male de to ansigter, hvorefter jeg rettede Judas hals og placering til for at det kom til at se lidt bedre ud, jeg rettede også Kristus til, for at kysset skulle komme helt op i panden. Det er lidt symbolsk ligesom når 'mafiaen' giver folk 'dødskysset'. Senere malede jeg vejen (den grå) ned i midten mellem de to. Fra starten var baggrunden blot grønlig. Senere igen (efter billedet er taget her) har jeg i hjørnet under kristus tegnet et kors, på vejen pungen og sølvpengene, og i Judas' hjørne har jeg malet et træ hvor der hænger en mand i. Disse ekstra 'tegninger' er primært i sort, de er meget små og spinkle, for at undgå at de skal fylde for meget. Men det giver et indtryk af de to mænds videre skæbne efter 'kysset'.

Skriftsted | Symbolsk betydning | Hvorfor Dette portræt? | Stilart mm. | Process

Skriftsted
Matt 5:14-16
14 I ere Verdens Lys; en Stad, som ligger på et Bjerg, kan ikke skjules.
15 Man tænder heller ikke et Lys og sætter det under Skæppen, men på Lysestagen; så skinner det for alle dem, som ere i Huset.
16 Lader således eders Lys skinne for Menneskene, at de må se eders gode Gerninger og ære eders Fader, som er i Himlene.

Symbolsk betydning
Den symbolske betydning på lys er uendelig. Her betyder det at man ikke skal være bange for at vise den tro man har på Gud og på Kristus, at man skal lade denne tro skinne igennem i både tanke og handling.

Hvorfor dette portræt?
Jeg synes det kunne være fedt at portrættere denne lignelse, der symboliserer så meget godt. Den symboliserer jo også mod, da det nogengange især i dagens danmark måske ikke altid er populært blot at være sig selv. Lyset her kan derfor have mange betydninger, ikke blot tro, men også mod, ære, sandhed og sikkert også meget andet. Dette er et af mine favorit skriftsteder, fordi det forklarer hvordan man oplyses af ånden.

Stilart mm.
Kategori: Lignelser
Stil: Symbolisme / Naivisme / Ekspressionisme

Process
Jeg startede med at male bjergene med lys på og satte derefter lyset ind på stagen. Så bestemte jeg mig for at man skulle kunne se noget græs agtigt i baggrunden ved lyset, så det blev malet ind siden. Jeg valgte at bruge gul og blå som de primære farver da disse giver en fed effekt når de blandes (idet de bliver grønne)

Skriftsted | Symbolsk betydning | Hvorfor Dette portræt? | Stilart mm. | Process

Skriftsted
Matt 28:1-6
1 Men efter Sabbaten, da det gryede ad den første Dag i Ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til Graven.
2 Og se, der skete et stort Jordskælv; thi en Herrens Engel for ned fra Himmelen og trådte til og væltede Stenen bort og satte sig på den.
3 Men hans Udseende var ligesom et Lyn og hans Klædebon hvidt som Sne.
4 Men de, som holdt Vagt, skælvede af Frygt for ham og bleve som døde.
5 Men Engelen tog til Orde og sagde til Kvinderne: 'I skulle ikke frygte! thi jeg ved, at I lede efter Jesus den korsfæstede.
6 Han er ikke her; thi han er opstanden, som han har sagt. Kommer hid, ser Stedet, hvor Herren lå!

Symbolsk betydning
Den symbolske betydning i dette maleri er uendelig. Det handler jo netop om opstandelsen efter Kristi død, hvor Englen tager stenen væk fra graven, og kristus opstår. Den åndelige betydning denne situation har, betyder netop utrolig meget for Kristne omkring i verdenen, men det er også en gratis gave der gives alle, uanset tro.

Hvorfor dette portræt? Dette Portræt er helt sikkert et must. Det er den perfekte 'ende' på dette samlede portræt af Kristus. En gave som er givet alle, udødelighed.

Stilart mm.
Kategori: Begyndelsen og Enden
Stil: Symbolisme / Ekspressionisme / Naivisme

Process
Først lavede jeg portrættet som vist på billedet, men da jeg fandt skriftstedet frem, kunne jeg jo godt læse at der var nogle små detaljer jeg havde husket forkert. Jeg har derfor rettet lidt på stenen, så at istedet for at man ser hulen udefra, så ser man den nu indefra, og jeg har givet hånden en anden glød, og jeg har tegnet aftegnet af en vinge i åbningen, så man kan se at det er englen der skubber stenen væk, og man ser situationen indefra, så nærmest på samme måde som Kristus må have set det.Skriftsted | Symbolsk betydning | Hvorfor Dette portræt? | Stilart mm. | Process

Skriftsted

Matt 3:13-17
13 Da kommer Jesus fra Galilæa til Jordan til Johannes for at døbes af ham.
14 Men Johannes vilde formene ham det og sagde: 'Jeg trænger til at døbes af dig, og du kommer til mig!'
15 Men Jesus svarede og sagde til ham: 'Tilsted det nu; thi således sømmer det sig for os at fuldkomme al Retfærdighed.' Da tilsteder han ham det.
16 Men da Jesus var bleven døbt, steg han straks op af Vandet, og se, Himlene åbnedes for ham, og han så Guds Ånd dale ned som en Due og komme over ham.
17 Og se, der kom en Røst fra Himlene, som sagde: 'Denne er min Søn, den elskede, i hvem jeg har Velbehag.'Symbolsk betydning
Den symbolske betydning i dette billede er, at selvom Kristus var ren, og man normalt skal døbes til syndernes forladelse, så er dåben også 'porten' man går igennem for at komme ind i himmelen, og den skulle selv Kristus gå igennem. Samtidigt har jeg valgt at sætte Helligånden vist som en due, som beskrevet i skriften.

Hvorfor dette portræt?
Dette portræt er med, fordi Kristi dåb fakisk er begyndelsen på hans 'virke' blandt os. Det er et vigtigt punkt i hans liv, og har rent faktisk en stor symbolsk værdi. Samtidigt synes jeg at det kunne blive et rigtig flot portræt. Da jeg havde valgt at lave et af punkterne i hans virke symbolsk 'begyndelsen og enden' kunne jeg sføli have valgt hans fødsel som begyndelsen, men jeg valgte hans dåb, da dette er hans 'åndelige' fødsel hvis man kan sige det sådan.

Stilart mm.
Kategori: Begyndelsen og Enden
Stil: Symbolisme / Naivisme / Ekspressionisme

Process
Jeg har arbejdet meget med dette portræt. Først med at male det op efter det lille portræt, herefter har jeg arbejdet med farverne, og kristi pande, der er blevet rettet til. Ligeledes er fuglens vinge, så selv om den måske er blevet lidt rigelig stor, så ligner den dog mere en vinge end på billedet her. Jeg har også arbejdet med bjergene i baggrunden, nogle har fået en anden farve. Jeg har også arbejdet videre med havet, der har fået lidt bedre nuancering.
Skriftsted | Symbolsk betydning | Hvorfor Dette portræt? | Stilart mm. | Process

Skriftsted
Joh 6:16-21
16 Men da det var blevet Aften, gik hans Disciple ned til Søen.
17 Og de gik om Bord i et Skib og vilde sætte over til hin Side af Søen til Kapernaum. Og det var allerede blevet mørkt, og Jesus var endnu ikke kommen til dem.
18 Og Søen rejste sig, da der blæste en stærk Vind.
19 Da de nu havde roet omtrent fem og tyve eller tredive Stadier, se de Jesus vandre på Søen og komme nær til Skibet, og de forfærdedes.
20 Men han siger til dem: 'Det er mig; frygter ikke!'
21 Da vilde de tage ham op i Skibet; og straks kom Skibet til Landet, som de sejlede til.

Symbolsk betydning
Der er mange symbolske aspekter i dette maleri ud fra skriftstedet. Kristus havde tro nok til at kunne gå på vandet. Vi kan også gå på vandet hvis blot vi har tro nok. (dette ses fra en anden beretning med peters tvivlende tro) Symbolet her er derfor tro. Hvis man har tro nok vil ting ske. Det kræver at man tror før dette faktisk virker.

Hvorfor dette portræt?
Fordi det virker helt vildt tosset at en mand kan gå på vandet og det vækker eftertanke, hvor stærk tro faktisk er.

Stilart mm.
Kategori: Gerninger
Stil: Symbolisme / Impressionisme / Naivisme

Process
Jeg har her valgt at arbejde mere med at gøre vandet flot, og i nogle dejlige farver. Ligeledes har jeg lavet hans kappe i en meget lys og klar farve.Skriftsted | Symbolsk betydning | Hvorfor Dette portræt? | Stilart mm. | Process

Skriftsted
Joh 15:1-8
1 'Jeg er det sande Vintræ, og min Fader er Vingårdsmanden.
2 Hver Gren på mig, som ikke bærer Frugt, den borttager han, og hver den, som bærer Frugt, renser han, for at den skal bære mere Frugt.
3 I ere allerede rene på Grund af det Ord, som jeg har talt til eder.
4 Bliver i mig, da bliver også jeg i eder. Ligesom Grenen ikke kan bære Frugt af sig selv, uden den bliver på Vintræet, således kunne I ikke heller, uden I blive i mig.
5 Jeg er Vintræet, I ere Grenene. Den, som bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen Frugt; thi uden mig kunne I slet intet gøre.
6 Om nogen ikke bliver i mig, han bliver udkastet som en Gren og visner; man sanker dem og kaster dem i Ilden, og de brændes.
7 Dersom I blive i mig, og mine Ord blive i eder, da beder, om hvad som helst I ville, og det skal blive eder til Del.
8 Derved er min Fader herliggjort, at I bære megen Frugt, og I skulle blive mine Disciple.

Symbolsk betydning
Dette skriftsted kan i overført betydning måske virke ret barsk. Men realiteten i en vingård er rent faktisk at man skærer de dårlige grene af træet, for at få det til at vokse og fortsat give god frugt. Blomsternes nektar befrugter jo også hinanden, og derfor er det vigtigt at brænde de dårlige grene så de ikke giver dårlig frugt på andre grene.

Hvorfor dette portræt?
Fordi det er et interessant perspektiv på tilværelsen, det er måske også lidt drabeligt, og derfor spændende at arbejde med.

Stilart mm.
Kategori: Lignelser
Stil: Symbolisme / Ekspressionisme

Process
Dette portræt er jeg ret stolt af. Det er det første hvor jeg har været i stand til virkeligt at give slip, og lege med farverne, og udtrykkene. Jeg synes det er blevet rigtig super godt.

Skriftsted | Symbolsk betydning | Hvorfor Dette portræt? | Stilart mm. | Process

Skriftsted
Matt 19:16-30
16 Og se, en kom til ham og sagde: 'Mester! hvad godt skal jeg gøre, for at jeg kan få et evigt Liv?'
17 Men han sagde til ham: 'Hvorfor spørger du mig om det gode? Een er den gode. Men vil du indgå til Livet, da hold Budene!'
18 Han siger til ham: 'Hvilke?' Men Jesus sagde: 'Dette: Du må ikke slå ihjel; du må ikke bedrive Hor; du må ikke stjæle; du må ikke sige falsk Vidnesbyrd;
19 ær din Fader og din Moder, og: Du skal elske din Næste som dig selv.'
20 Den unge Mand siger til ham: 'Det har jeg holdt alt sammen; hvad fattes mig endnu?'
21 Jesus sagde til ham: 'Vil du være fuldkommen, da gå bort, sælg, hvad du ejer, og giv det til fattige, så skal du have en Skat i Himmelen; og kom så og følg mig!'
22 Men da den unge Mand hørte det Ord, gik han bedrøvet bort; thi han havde meget Gods.
23 Men Jesus sagde til sine Disciple: 'Sandelig, siger jeg eder: En rig Kommer vanskeligt ind i Himmeriges Rige.
24 Atter siger jeg eder: Det er lettere for en Kamel at gå igennem et Nåleøje end for en rig at gå ind i Guds Rige.'
25 Men da Disciplene hørte dette, forfærdedes de såre og sagde: 'Hvem kan da blive frelst?'
26 Men Jesus så på dem og sagde: 'For Mennesker er dette umuligt, men for Gud ere alle Ting mulige.'
27 Da svarede Peter og sagde til ham: 'Se, vi have forladt alle Ting og fulgt dig; hvad skulle da vi have?'
28 Men Jesus sagde til dem: 'Sandelig, siger jeg eder, at i Igenfødelsen, når Menneskesønnen sidder på sin Herligheds Trone, skulle også I, som have fulgt mig, sidde på tolv Troner og dømme Israels tolv Stammer.
29 Og hver, som har forladt Hus eller Brødre eller Søstre eller Fader eller Moder eller Hustru eller Børn eller Marker for mit Navns Skyld, skal få det mange Fold igen og arve et evigt Liv.
30 Men mange af de første skulle blive de sidste, og af de sidste de første.


Symbolsk betydning
Ja, hvis man er rig, så er det svært at komme ind i himlen, fordi man ofte bliver meget glad for sin egendom, og helst ikke vil give slip. Dette drejer sig ganske enkelt om stolthed. og det er altså ikke en kvalitet der er ønskelig hvis man skal ind i himlen

Hvorfor dette portræt?
Fordi jeg synes det kunne være spændende at arbejde med, og det med kamelen og nåleøjet var bare for fristende.

Stilart mm.
Kategori: Lignelser
Stil: Symbolisme / Ekspressionisme

Process
Jeg fandt et billede af en kamel på internettet, sådan helt forfra, ligesom jeg har afbilledet den her. Den er bare skøn. Jeg har valgt de blå farver for at få lidt kulør på lignelsen her. Jeg har også valgt at den her kære kamel altså godt kunne få hovedet igennem det her nåleøje, men det er godtnok også blevet en gigantisk nål hehe. Efter billedet er taget, har jeg arbejdet lidt mere med manden oppe på skyen ved himlens port. Han har simpelt hen fået en faldlem til at ryge ud i skyen, og der er lavet fart striber på ham. Jeg har også gjort ham rød, for at symbolisere hans 'synd' hvis man kan sige det sådan. Det er på ingen måde for at dømme folk, dette portræt er lavet, blot lidt sjov og ballade, fra min syge humors side.

Skriftsted | Symbolsk betydning | Hvorfor Dette portræt? | Stilart mm. | Process

Skriftsted
Joh 9:1-7
1 Og da han gik forbi så han et Menneske, som var blindt fra Fødselen.
2 Og hans Disciple spurgte ham og sagde: 'Rabbi, hvem har syndet, denne eller hans Forældre, så han skulde fødes blind?'
3 Jesus svarede: 'Hverken han eller hans Forældre have syndet; men det er sket, for at Guds Gerninger skulle åbenbares på ham.
4 Jeg må gøre hans Gerninger, som sendte mig, så længe det er Dag; der kommer en Nat, da ingen kan arbejde.
5 Medens jeg er i Verden, er jeg Verdens Lys.'
6 Da han havde sagt dette, spyttede han på Jorden og gjorde Dynd af Spyttet og smurte Dyndet på hans Øjne.
7 Og han sagde til ham: 'Gå hen, to dig i Dammen Siloam' (hvilket er udlagt: udsendt). Da gik han bort og toede sig, og han kom seende tilbage.

Symbolsk betydning
Denne beretning handler ikke kun om Kristi helbredende evner, men også i høj grad om tro, og om vores blindhed i overført betydning. Altså når vi læser i skriften svarer det til mudderet han lægger på denne mands øjne, og dåben / nadveren naturligvis på at han skal vaske sig i dammen. Altså er vi blinde uden evangeliet, og nogle gange skal vi vaske os ... (tit faktisk)

Hvorfor dette portræt?
Jeg elsker denne beretning fra skriften. Det er klart en af mine mange favoritter.

Stilart mm.
Kategori: Gerninger
Stil: Symbolisme / Ekspressionisme

Process
Jeg har arbejdet med at forsøge at gøre Kristus så lysende som muligt, i dette utydelige liv manden har haft (baggrunden) Efter billedet er taget har jeg arbejdet meget mere med mandens ansigt, og det er bedret betydeligt. Jeg har også arbejdet med Kristi hænder.

Skriftsted | Symbolsk betydning | Hvorfor Dette portræt? | Stilart mm. | Process

Skriftsted
Joh 8:12
12 Jesus talte da atter til dem og sagde: 'Jeg er Verdens Lys; den, som følger mig, skal ikke vandre i Mørket, men have Livets Lys.'

Symbolsk betydning
Kristus er lyset. Det vil altså sige at hvis vi holder os til ham vil det altid være åndelig dag for os. Det er jo en rar ting at vide.

Hvorfor dette portræt?
Jeg elsker den symbolik med at Kristus er 'lyset' Det er simpelt hent genialt.

Stilart mm.
Kategori: Jesus
Stil: Symbolisme / Ekspressionisme

Process
Da jeg startede med maleriet havde jeg ikke udvalgt et skriftsted. Det gjorde jeg så senere, og derefter er der sket mange ændringer med portræettet. Man kan faktisk overhovedet ikke se at dette er det samme portræt som det færdige resultat. Jeg har gjort Kristi hår helt gult og hvidt, ligeledes hans skæg. Hans hudfarve er også blevet meget lysere, og baggrunden reflekterer meget bedre at han er lyset. Hans ansigt er også blevet forbedret med detaljerne.

Skriftsted | Symbolsk betydning | Hvorfor Dette portræt? | Stilart mm. | Process

Skriftsted
Lukas 10:25-37
25 Og se, en lovkyndig stod op og fristede ham og sagde: 'Mester! hvad skal jeg gøre, for at jeg kan arve et evigt Liv?'
26 Men han sagde til ham: 'Hvad er der skrevet i Loven, hvorledes læser du?'.
27 Men han svarede og sagde til ham: 'Du skal elske Herren din Gud af hele dit Hjerte og med hele din Sjæl og med hele din Styrke og med hele dit Sind, og din Næste som dig selv.'
28 Men han sagde til ham: 'Du svarede ret; gør dette, så skal du leve.'
29 Men han vilde gøre sig selv retfærdig og sagde til Jesus: 'Hvem er da min Næste?'
30 Men Jesus svarede og sagde: 'Et Menneske gik ned fra Jerusalem til Jeriko, og han faldt iblandt Røvere, som både klædte ham af og sloge ham og gik bort og lod ham ligge halvdød.
31 Men ved en Hændelse gik en Præst den samme Vej ned, og da han så ham, gik han forbi.
32 Ligeså også en Levit; da han kom til Stedet, gik han hen og så ham og gik forbi.
33 Men en Samaritan, som var på Rejse, kom til ham, og da han så ham, ynkedes han inderligt.
34 Og han gik hen til ham, forbandt hans Sår og gød Olie og Vin deri, løftede ham op på sit eget Dyr og førte ham til et Herberge og plejede ham.
35 Og den næste Dag tog han to Denarer frem og gav Værten dem og sagde: Plej ham! og hvad mere du lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer igen.
36 Hvilken af disse tre tykkes dig nu at have været hans Næste, der var falden iblandt Røverne?'
37 Men han sagde: 'Han, som øvede Barmhjertighed imod ham.' Og Jesus sagde til ham: 'Gå bort, og gør du ligeså!

Symbolsk betydning
Vi skal altid huske på at hjælpe andre, uanset hvilken farve de har eller hvilket tøj de går i.

Hvorfor dette portræt?
Jeg elsker hele ideen om næste kærlighed. Det er iøvrigt et af Kristi vigtigste bud, at vi har kærlighed til hinanden. Kun igennem dette kan vi opnå fred i verden.

Stilart mm.
Kategori: Jesus
Stil: Symbolisme / Ekspressionisme

Process
Jeg har malet de tre mænd der går forbi manden i rødt, for at symbolisere deres 'synd' de er altså måske nok fromme, men de har ikke kærlighed til næsten, og det er faktisk den vigtigste egenskab at være i besiddelse af. Igen har jeg sat tingene på spidsen, fordi det er lidt spændende at arbejde med, og humoren får atter overtaget. Jeg har derefter malet det som en ørken, sådan med et lille præg af surrealisme, dog uden de smeltede figurer. Jeg har arbejdet lidt mere med mandens ansigt, og med farvenuancerne i den gode sameriataner, og så er der kommet farve på himlen.

Skriftsted | Symbolsk betydning | Hvorfor Dette portræt? | Stilart mm. | Process