Titel: Kaktus.
Dette er det andet kubistiske billede som jeg lavede i billedkunst. Det første mente Rane ikke var helt kubistisk nok, så jeg forsøgte mig igen. Jeg har fundet ud af at det faktisk ikke lige er helt så nemt at få det rette firkantede udtryk frem, og at det virkelig kræver arbejde for at få farverne til at blive blandet så de giver det rette indtryk. Billedet forestiller en kaktus set fra forskellige vinkler, som så er formet som en kaktus til slut. Nederst i billedet har jeg så indsat en tegnet kaktus på et stykke papir.

Materialer: Pap, papir, akryl maling, kul og kridt.Titel: Kubismens Død.
Dette er det første 'kubistiske' billede som jeg lavede i billedkunst. Rane mente dog at det var mere abstrakt ekspressionistisk i sin stil. (i stil med Anselm Kieffer) Jeg lavede det fordi jeg synes at jeg har svært ved at relatere til kubistiske malerier, jeg havde svært ved at se det smukke eller flotte i dem. Så jeg bestemte mig til at lave en blanding af gravsten, med bogstaver, og pigtråd, ligesom i et fængsel. Korsene var naturligvis også nødvendige. Hanne og Jeg blev enige om at det bare var 'novo kubisme', og vi snakkede lidt om hvorvidt der skulle fjer hele vejen rundt om billedet, som en ramme, men jeg blev enig med mig selv om at undlade fjerene, selvom det kunne være en fed kontrast.

Materiale: Pap, pigtråd (lavet af ståltråd), akrylmaling, marmor laminat, træ laminat, kridt, kul, blyant.


Geometriske figurer:
Titel: Fuglen.
Jeg har valgt at bruge nogle trekanter, firkanter (kvadrater) og nogle lange tynde rektangler der nærmest er tykke streger. Det er blevet til en lidt eksperimentel fugl, men den har næb, ben hale og hovedfjer. ? Det var lidt ligesom at lege med de der træklodser i en lille trillevogn, som man havde da man var lille, og så skulle pusle dem sammen til forskellige figurer, når ikke de skulle pusles så de alle kunne være i vognen. Det var den strøtanke jeg fik.

Materialer: Sort, hvidt, rødt papir, en saks og noget lim.

Kubisme:
Kubismen regnes af mange for at være den vigtigste kunstretning siden den italienske renæssance. Kubismen har haft betydning for alle kunstretninger der opstod i dens kølvand. I kubistiske kunstværker slås objecterne itu, analyseres og sættes sammen igen til nye abstrakte former. Kubismen regnes for at være begyndt i 1906 eller 1907. De første kubister var Pablo Picasso og George Braque. De boede begge i Montmartre i Paris. Forfatterinden Gertrude Stein var åndelig vejleder for mange kunstnere, deriblandt Picasso på det tidspunkt. Picasso og Braque arbejdede tæt sammen fra 1907 til krigsudbrudet i 1914. Picasso og Braque var inspireret af Cézanne, navnlig dennes tanke om at alle grundformer i naturen kan færes tilbage på geometriske former. Cézanne holdt sig dog stadig til det figurative maleri. Kubisterne blev de første til at bryde afgørende med den figurative tradition, selv om dette var et brud der skete mere eller mindre gradvist.

Analytisk Kubisme
I Analytisk Kubisme spiller tætmønstrede, næsten monokrome overflader mod hinanden (En tommelfinger regel i Kubismen er der somregel kun skarpe vinkler, sjældent buede, runde former) Picassos maleri "Les Démoiselles d'Avignon" anses ikke for kubistisk, men er alligevel vigtigt, fordi Picasso her for første gang eksperimenterer med at se det samme object/figur fra flere forskellige vinkler. Maleriet imponerede Braque så meget at han selv inkorporerede nogle af Picassos ideer i sine egne værker og eksperimenterede videre med dem. Nogle regner med en slags underfase til Analytisk Kubisme som kaldes

hermetisk kubisme:
Her er værkerne monokromatiske og motiv er svært at identificere. Maleri giver betragteren et spor til hvad billedet forestiller ved at efterlade ét identificerbart object på billedet og give det en titel der peger i retning af det afbillede. Analytisk kubisme regnes af nogle for at have en underfase der kaldes hermetisk kubisme,

syntetisk kubisme:
Kubistiske kendetegn: