Minimalisme:(1960/80)
Goete: Alter for den gode lykke (1777) Terninger = fornuften, Budskabet i koncentreret form. Kuglen = følelserne, Kompleks tanke i koncentreret form.

Manzoni: Socle No 2
Teksten: stå her og du er kunst. Beskueren bliver en del af kunstværket.

Manzoni: Verdens soklen (Socle du monde) 1961
Terning hvor skriften er vendt på hovedet. Budskabet: terning bærer jordkloden. Herning bliver centrum i verden. Jorden / Kloden er en del af kunstværket.

Sammenhæng mellem materiale, tid og stil:
Før kunstmuseet:
Bjørn Nørgaard:
Ex.-skolen (eksperimenter) / post modernisme. "Marats død". Eksperimenter med materialer fordi han er kritisk overfor det traditionelle hieraki i brugen af materialer. (f.eks. Marmor er finest) Anvende hverdags ting (genbruge) kunsten / kulturen /kunsthistorien. (Citat kunst)

Svend Dalsgaard:
Surrealismen. Interesse for underbevidstheden, drømmen, sesxualiteten. (freud) Interesse for det skjulte. Brug af hverdagsting i kunsten.

Paul Gadegaard:
Kunstruktivisme, undersøgelse af kunstens "sprog" farven. Ønsker kunsten ud i hverdagen.

Henrik Scheel Andersen og Ole laursen:
Billedanalyse i Dansk (2004) Mangler: Opgør med: Resultat: Kulturelt kapitel
Bagrund: kulturelt, uddannelses, og økonomisk.

Parafrasen:
Fortolkning af et tidligere værk.

Intertekstualitet:
citater eller henvisninger fra/til andre kunstværker.

Appropriations kunst:
Tilegnelse (Forbrug) af andre billeder. f.eks. Jeff Koons