Titel: Toilet Idiogrammer
Vi skulle arbejde med nogle anderledes idiogrammer for et herre og dame toilet, og dette er så mine forslag. Det sidste med overskæget og kysmunden var et forslag som Kurt kom med, men han kunne ikke tegne det sagde han, så jeg gav mit besyv til hvordan hans ide kunne se ud.

Materiale: Tush.

Logo:
Vi fik besked på at lave en skitse til et logo der kunne bruges til en undervisnings institution. Jeg lavede en brainstorm, med nogle ideer. Først en med Atletik, dernæst en med en ballet danser, hvilken jeg ikke kunne få til at se ordentlig ud, så den blev droppet, jeg videreudviklede den i stedet til en danseskole, med mand og kvinde. Så de to skitser jeg valgte at lave til logoer var altså et for en danse skole og et for et atletik akademi. Jeg valgte farverne rød og blå, idet det helst skulle symbolisere (repræsentere) mand og kvinde, altså at alle er velkomne. Samtidigt har jeg holdt logoerne meget simple og klare, for at man Skal kunne se hvad det drejer sig om.
Materiale: Alm. Tegnepapir, farveblyanter

Hvad er Symboler?
Noget der træder i stedet for eller som representerer noget andet.

Betydningen:
Afhænger af hvilken sammenhæng genstanden optræder i.

Tegn og Symboler
Tegn: alfa = tegn. Symbol: Alfa og Omega (begyndelsen og enden) = Kristus. Symboler er en delmængde af tegnene.

Forskellige former for symboler:
Attributter:
Genstande knyttet til bestemte personer, som guddomme, helgener, allegoristiske figurer.

Allegoriske figurer:
Figurer som repræsenterer egenskaber (klogskab, mm)

Insignier:
Tegn på magt og personens placering i samfundet. (Hiarki)

Forbindelsen imellem symbolet og det symboliserede:
Et eksempel på et historisk symbol der er blevet glemt: Uglen som symbol på visdom og Athenes attribut er nu blevet et symbol for boghandleren nede af vejen.

Psycoanalysens symboler
Symboler der opstår i drømme og i underbevidstheden. F.eks. Freud = fallos symboler. Jung = Arkesymboler.

Hvorfor symboler?:
Symboler rummer mere end ord. Det kan ramme følelser eller sansebare forhold og guddommelighed.